Soroptimisten Westland schenken € 4.000,- aan Kikkeropfleurdoos én Inloophuis Haaglanden

18 december 2009

Na een hartelijk welkom aan de vertegenwoordigers van Stichting Kikkeropfleurdoos, mevrouw Elvire ten Berge-de Ridder en Stichting Inloophuis Haaglanden, de heer F. Lindhout en de ‘Sorren’ zelf was op de laatste clubavond van de Soroptimisten Westland het woord aan Brigitte Kuiper-Schrama. Zij is dit jaar hoofd van de commissie fundraising die de voorstellen doet waar de projectgelden heen gaan. Brigitte Kuiper bedankt op deze winterse dag alle Soroptimisten voor hun inzet bij de acties om dit jaar voor de twee gekozen goede doelen geld in te zamelen. Het gaat dan over de kaartenactie en de wijnproeverij, waar “met het maatschappelijke belang voor ogen, we menig glaasje gedogen.”

Zowel Kikkeropfleurdoos als Inloophuis Haaglanden – die zich beide op vrijwilligersbasis inzetten voor mensen met kanker – mochten een cheque van € 2.000,- in ontvangst nemen. “Zodat u voortvarend aan uw plannen kunt werken, houdt ons op de hoogte, dan kunnen wij e.e.a. merken,” aldus Brigitte Kuiper, die vanwege de decembermaand haar toespraak op rijm hield.

Soroptimisten Westland schenken € 4.000,- aan Kikkeropfleurdoos én Inloophuis Haaglanden