Het Oranje Fonds heeft sociale organisaties de mogelijkheid geboden om in oktober 2014 deel te nemen aan een collecte die in diverse Zuid-Hollandse plaatsen werd gefaciliteerd. Deelnemende organisaties zijn ondersteund in de vorm van onder meer een collectevergunning, collectebussen en legitimatiebewijzen.

Bij de Oranje Fonds Collecte is de helft van het opgehaalde geld voor de deelnemende organisatie zelf. De andere 50% wordt door het Oranje Fonds bestemd voor sociale buurtprojecten in de plaats waar is gecollecteerd. De volle 100% van de donaties wordt dus besteed aan sociale doeleinden!

Stichting Kikkeropfleurdoos heeft met een aantal eigen vrijwilligers ook deelgenomen aan de collecte, waarbij het centrum van Vlaardingen werd toegewezen als lokatie om met de collectebus te mogen rondgaan.

De opbrengst is nog niet bekend, maar is jammer genoeg wel beïnvloed door het aantal mensen dat vanwege de herfsvakantie niet thuis was en doordat er reeds door ‘illegale collectanten’ was gecollecteerd. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie.

Maar minstens zo belangrijk: het is goed voor de Stichting Kikkeropfleurdoos om zo in beeld te komen en te laten zien dat we alle kansen voor fondsenwerving ook zelf aangrijpen.

Oranje Fonds biedt mogelijkheid tot collecteren – 29 oktober 2014