De Diaconie Hervormde Gemeente ‘s-Gravenzande heeft aan Stichting Kikkeropfleurdoos het mooie bedrag van € 750,- overgemaakt.

De diaconie is een onderdeel van de kerk. Het is helpen waar geen helper is. In de ’s-Gravenzandse PKN-kerken (Protestantse Kerk Nederland) wordt veel diaconaal werk gedaan: diakenen en gemeenteleden zien om naar mensen. Voor verschillende groepen mensen zijn er activiteiten of is er passende hulp.

De schenking van de diaconie aan onze stichting helpt ons de Kikkeropfleurdoos gratis te blijven aanbieden aan patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen

Gift van € 750,- van Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenzande – 15-07-2015