De Stichting Kikkeropfleurdoos is kort na de lancering van de recente editie van de Kikkeropfleurdoos begonnen met de voorbereidingen van weer een nieuwe oplage. Ons streven is om met kleinere oplagen altijd over voldoende dozen kunnen beschikken met een actuele inhoud.

Om dit doel te kunnen realiseren is veel geld nodig en daarom is de stichting een advertentiecampagne gestart in de weekkrant het Katholiek Nieuwsblad met een oplage van 9.500 exemplaren en een bereik van 30.000 lezers.

De campagne gaat van start in de krant van 20 november en advertenties worden daarna nog geplaatst in de kranten van 4, 11 en 18 december. Deze laatste krant is een dubbeldikke Kersteditie met hogere oplage en grotere verspreiding.

Behalve de advertentie is in de campagneperiode een roulerende banner zichtbaar op de website www.katholieknieuwsblad.nl met een link naar de website van de Stichting Kikkeropfleurdoos www.kikkeropfleurdoos.nl.

De advertentie is kosteloos ontwikkeld door Kristian Sauer van WESTDESIGN.

151127Advertentie KN-variant4 def

Wilt u iets extra’s doen? Giften zijn welkom op IBAN rekening NL58 RABO 0120263297 ten name van Stichting Kikkeropfleurdoos.

Kikkeropfleurdoos adverteert in het Katholiek Nieuwsblad – 24 november 2015