Als kinderen de diagnose kanker te horen krijgen, verandert hun wereld. Dat weten wij zelf als patiënt of direct betrokkene maar al te goed. Een handreiking, een blijk van medeleven uit de samenleving geeft de kinderen dan het gevoel dat er begrip is voor deze onherroepelijke wending in hun leven. Dat zij en hun naasten er niet alléén voor staan.

De Kikkeropfleurdoos vormt zo’n welkome handreiking. Vanuit de beleving van het kind gevuld, biedt ze namelijk een nuttige aanvulling op alle medische informatie, dokters- en ziekenhuisbezoeken. Zo bevat de doos leuke spelletjes, kleurplaten en een kinderknuffel, naast natuurlijk ook nog wat praktische informatie en tips die goed van pas komen bij de behandeling. Deze kunnen de bijverschijnselen verzachten en het dagelijkse leven verlichten.

De Kikkeropfleurdoos voor kinderen is in 2018 geïntroduceerd en wordt door alle jeugdige patiënten en hun verzorgers zeer gewaardeerd. Als een aangename verrassing op een moeilijk moment. En ook als een warm invoelend gebaar.

Jaarlijks worden in Nederland honderden kinderen met de ziekte kanker geconfronteerd. Lang niet alle kinderen zijn in staat om alles wat er dan op hen af komt direct te bevatten. Ook hun verzorgers hebben even de handen vol. Alle betrokkenen hebben veel tegelijk te verwerken. Ook daarom dit initiatief, dat uitsluitend door deskundige vrijwilligers wordt gerealiseerd met alleen het welzijn van de jonge patiënt en directe familie voor ogen.

Wij dienen geen enkel commercieel doel, hebben geen leasecontracten, salaris- of huisvestingskosten en zijn vanwege de status van Algemeen Nut Beogende Instelling geen belasting verschuldigd over onze inkomsten. Donaties aan ons komen dus direct ten goede aan de dozen waarvoor ze bestemd zijn en zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Wij merken dat de Kikkeropfleurdoos overal met open armen worden ontvangen. Bij menigeen tovert hij een glimlach op het gezicht. En in elk geval helpen ze de ziekte in het dagelijks leven bespreekbaar te maken waardoor behalve de patiënt ook familie en vrienden iets aan dit initiatief hebben.

Onze Kikkeropfleurdozen kunnen kosteloos aangeboden worden via de jeugd-oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis waar de kinderen behandeld worden. Ze zijn bedoeld voor patiëntjes die recent te horen hebben gekregen dat zij kanker hebben.    


WILT U ONS STEUNEN?

maak uw gift over op:

IBAN NL58 RABO 0120263297 t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos

       anbi logo.

 

Sponsors van Stichting Kikkeropfleurdoos

Bloem en Plezier
Veenman +
De Bonte Haas
Dutch Flower Foundation

 

 
 

 

 

 

 

Kikkeropfleurdoos® is een geregistreerd merk