De Kikkeropfleurdoos biedt kankerpatiënten een combinatie van praktische informatie en nuttige producten en is bedoeld om de last van bijverschijnselen van de behandeling te verzachten en om het dagelijkse leven van de patiënt te verlichten. De doos dient als aanvulling op de medische informatie en de behandeling met als opkikker daarin een kleine attentie.

Als je de diagnose kanker te horen krijgt verandert je wereld. Dat weten wij zelf als patiënt en betrokkene maar al te goed. Een handreiking, een blijk van medeleven uit de samenleving geeft dan het gevoel dat er begrip is voor deze onherroepelijke wending in je leven en dat je er niet alléén voor staat.

In de komende jaren zullen helaas vele, vaak oudere Nederlanders met de ziekte kanker worden geconfronteerd. Niet alle mensen zijn in de omstandigheid de informatie, die via de digitale weg beschikbaar is, op te zoeken. Bovendien is die informatiestroom vaak te confronterend.

Ook daarom dit initiatief, dat uitsluitend door deskundige vrijwilligers wordt gerealiseerd met alleen het welzijn van de patiënt en directe familie voor ogen.
Wij dienen geen enkel commercieel doel, hebben geen lease-contracten, salaris- of huisvestingskosten en zijn vanwege de status van Algemeen Nut Beogende Instelling geen belasting verschuldigd over onze inkomsten.

Wij hopen dat de Kikkeropfleurdoos helpt de ziekte meer bespreekbaar te maken waardoor behalve de patiënt ook familie en vrienden iets aan dit initiatief hebben.

Onze Kikkeropfleurdoos is bedoeld voor mensen die recent te horen hebben gekregen dat zij kanker hebben, vrouw, man of kind, jong of oud.

WILT U ONS STEUNEN?

Doneer hier online óf maak uw gift over aan:

IBAN NL58 RABO 0120263297 t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos

       anbi logo.

JAARSPONSORS 2019

DE BONTE HAAS


BLOEM EN PLEZIER


DUTCH FLOWER FOUNDATION


JAARSPONSORS 2018

SOLITS


GERARD VELLEKOOP FOTOGRAFIE
         

HAMIPLANT B.V.


ZPRESS MEDIA GROUP
UITGEVER WESTLAND IN BUSINESS


JAARSPONSORS 2017

RITV WESTLAND

   


ROLF VAN KOPPEN FOTOGRAFIE


Kikkeropfleurdoos® is een geregistreerd merk