Als kinderen de diagnose kanker te horen krijgen, verandert hun wereld. Dat weten wij zelf als patiënt of direct betrokkene maar al te goed. Een handreiking, een blijk van medeleven uit de samenleving geeft de kinderen dan het gevoel dat er begrip is voor deze onherroepelijke wending in hun leven. Dat zij en hun naasten er niet alléén voor staan.

De Kikkeropfleurdoos was de afgelopen jaren zo’n welkome handreiking. Vanuit de beleving van het kind gevuld, bood ze namelijk een nuttige aanvulling op alle medische informatie, dokters- en ziekenhuisbezoeken. Zo bevatte de doos leuke spelletjes, kleurplaten en een kinderknuffel, naast natuurlijk ook nog wat praktische informatie en tips die goed van pas komen bij de behandeling. Deze kunnen de bijverschijnselen verzachten en het dagelijkse leven verlichten.

De Kikkeropfleurdoos die sinds 2018 alleen nog voor kinderen werd aangeboden, werd door de jeugdige patiënten en hun verzorgers nog altijd gewaardeerd. Maar de Kikkeropfleurdoos stopt halverwege dit jaar.

Jaarlijks worden in Nederland honderden kinderen met de ziekte kanker geconfronteerd. Lang niet alle kinderen zijn in staat om alles wat er dan op hen af komt direct te bevatten. Ook hun verzorgers hebben even de handen vol. Alle betrokkenen hebben veel tegelijk te verwerken. Ook daarom was ons initiatief, dat uitsluitend door deskundige vrijwilligers werd gerealiseerd met alleen het welzijn van de jonge patiënt en directe familie voor ogen, zo nuttig.

Wij dienden daarbij geen enkel commercieel doel, hadden geen leasecontracten, salaris- of huisvestingskosten en zijn vanwege de status van Algemeen Nut Beogende Instelling geen belasting verschuldigd over onze inkomsten. Donaties aan ons kwamen dus direct ten goede aan de dozen waarvoor ze bestemd zijn en zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Onze Kikkeropfleurdozen werden kosteloos aangeboden via de jeugd-oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis waar de kinderen behandeld worden. Ze waren bedoeld voor patiëntjes die recent te horen hebben gekregen dat zij kanker hebben. Talrijke lokale initiatieven hebben dit gebaar nu in feite overbodig gemaakt. Daarom stoppen we met dit initiatief per 1 juli 2024. Zie ook ons nieuwsbericht hierover.


Wij danken al onze ondersteuners die dit werk in de afgelopen vijftien jaar hebben mogelijk gemaakt.

Sponsors van Stichting Kikkeropfleurdoos waren:

Bloem en Plezier
Veenman +
De Bonte Haas
Dutch Flower Foundation

 

 
 

 

 

Kikkeropfleurdoos® is een geregistreerd merk