Uw steun is hard nodig!

Stichting Kikkeropfleurdoos krijgt geen subsidie en moet zelf zorgen voor de financiële middelen om de Kikkeropfleurdoos ter beschikking te stellen aan jonge patiënten die recent de diagnose kanker hebben gekregen.

Met uw steun helpt u ons:
– de Kikkeropfleurdoos gratis te blijven aanbieden
– zoveel mogelijk jonge patiënten in heel Nederland te bereiken
– de inhoud van de Kikkeropfleurdoos  te blijven verbeteren en uit te breiden

ANBI instelling
Stichting Kikkeropfleurdoos is aangemerkt als ANBI-instelling, dus hoeft geen belasting af te dragen. Uw volledige bijdrage helpt ons de Kikkeropfleurdoos kosteloos beschikbaar te stellen. Elk bedrag – hoe klein ook – is welkom.

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan jonge kankerpatiënten!