Voor een donatie scan de QR-code 

Óf

Maak uw gift over aan:
IBAN NL58 RABO 0120263297  t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos

Óf

Klik hier en print het machtigingsformulier voor eenmalige schenking

Óf

Klik hier en print het machtigingsformulier voor maandelijkse schenking