De Stichting Kikkeropfleurdoos is in 2008 opgericht om mensen die recent de diagnose kanker hebben gekregen een steuntje in de rug te bieden bij het verwerken van dit slechte nieuws. Enerzijds door het geven van aandacht en anderzijds door het aanbieden van relevante praktische informatie, waaraan in deze fase van de ziekte behoefte is. De informatie is een aanvulling op de medische informatie en behandeling die de patiënt krijgt en die over het algemeen niet via andere kanalen gebundeld ter beschikking wordt gesteld.

De stichting heeft dit ruim twaalf jaar gedaan door het gratis ter beschikking stellen van dozen met informatie en producten. De Kikkeropfleurdoos voor volwassenen is in de jaren 2008 tot en met 2020 gratis verspreid. De eerste jaren ging dit via de Kringapotheken en later via de Service Apotheken in heel Nederland. Vanaf 2018 is daar een speciale doos voor jonge kankerpatiënten bij gekomen, verspreid door oncologieverpleegkundigen in diverse ziekenhuizen.

Beide dozen zijn altijd gratis verstrekt, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren. Een arbeidsintensief en kostbaar traject dat voor de dozen voor volwassenen sterk afhankelijk was van de medewerking van de Service Apotheken en ziekenhuizen en van de bekendmaking hiervan in het gratis magazine ‘Leef!,’ met een oplage van 1.250.000 een van de grootste gezondheidsbladen in Nederland.

Begin 2021 is de stichting gestopt met het verspreiden van dozen voor volwassenen. Daar ging een proces van herbezinning aan vooraf van bestuur en vrijwilligers. De belangrijkste overweging: kanker is nu voor het overgrote deel van de patiënten geen dodelijke ziekte meer, goed behandelbaar en daarmee in brede kring bespreekbaar. De patiënt is daarbij mondiger geworden en heeft ruimschoots de gelegenheid om via apps en het internet alle op de ziekte afgestemde informatie te vinden. Daarmee heeft de doos als instrument en gebaar voor volwassenen een groot deel van zijn oorspronkelijke bedoeling verloren. De doos voor kinderen van drie tot ongeveer tien jaar voorziet nog wel in een grote behoefte. Daarom heeft het bestuur besloten hier vanaf 2021 de focus op te gaan leggen.

De stichting richt zich vanaf 2021 met haar informatievoorziening op de website nog wel op een brede doelgroep. Zo blijft de praktische informatie uit de dozen – via de Tips van Lotgenoten – te raadplegen op de website van de stichting die verder volledig gericht is op de Kikkeropfleurdoos voor kinderen.