Ik voel sympathie voor het initiatief voor de Stichting Kikkeropfleurdoos, hoe kan ik steunen?
U kunt ons steunen door een bedrag over te maken naar  :
IBAN NL58 RABO 0120263297 t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos
De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling, dus hoeft geen belasting af te dragen. Uw volledige bijdrage – hoe klein ook – helpt ons dus ons doel te realiseren en de Kikkeropfleurdoos kosteloos ter beschikking te stellen.

Wat zit er in de Kikkeropfleurdoos?
Een overzicht van de inhoud van de Kikkeropfleurdoos vindt u door hier
te klikken.