Wij zijn blij verrast met een mooie donatie uit het Rabo Impactfonds van € 1.000. Namens de stichting hadden wij een aanvraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor een nieuwe oplage Kikkeropfleurdozen.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn enorm blij met deze donatie: “Wij zijn op dit moment bezig met de organisatie van een nieuwe editie van de Kikkeropfleurdoos waarmee we veel zieke kinderen in de regio blij kunnen maken. Daarnaast helpen wij de ouders in de informatievoorziening in moeilijke tijden.”

Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij één van de thema’s. Meer informatie vind je op hun website. https://www.rabobank.nl/lokale-bank/westland/onze-cooperatieve-bijdrage

Blij met de donatie uit het Rabo Impactfonds – 11 december 2022