Mr. Ankie Broekers-Knol ankie-broekers

Staatssecretaris Justitie en Veiligheid, oud-voorzitter  Eerste Kamer der Staten Generaal

k

k

k

Drs. W.J. Deetman

Geboren in Den Haag op dinsdag 3 april 1945

Opleiding
Studie Politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Loopbaan
Medewerker van de Vereniging Besturenraad voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland
Directeur van de afdeling VWO-HAVO-MAVO-opleidingsonderwijs van de Vereniging Besturenraad voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland, tevens vice-voorzitter van de HBO-raad
Raadslid van de gemeente Gouda
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Burgemeester van Den Haag
Staatsraad, van 1 januari 2008 tot 1 mei 2015.

Huidige nevenfuncties
Voorzitter Teleac/NOT en bestuur Educom;
Lid Raad van Advies Burgland Vastgoed B.V. te Stolwijk;
Voorzitterschap curatorium Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving;
Voorzitter van de Joint Consultive Committee to discuss administrative issues van de European Patent Organisation, vestiging Rijswijk;
Lid van het bestuur van het Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding;
Lid van het bestuur van de Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië;
Lid Raad van Advies Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

 

Prof. Dr. Casper H.J. van Eijck

‘Een meer dan uitstekend initiatief verdient grote inzet ook van professionals.’

Ik draag de Kikkeropfleurdoos een zeer warm hart toe. Het is niet gemakkelijk om de eerste schok en het verdriet te plaatsen wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt. Alle informatie en ondersteunende producten zijn dan zeer welkom. Dit was voor mij ook de inspiratie tot het maken van de film ‘All my tomorrows’ met als motto ‘Omdat je leeft krijg je kanker. Omdat er miljoenen celdelingen per dag zijn, is het bijna logisch dat er wel eens wat fout gaat. Ik zou zo graag willen dat mensen door dat in te zien meer begrip krijgen voor deze ziekte. Ze zouden hun verdriet dan beter kunnen plaatsen, in plaats van zich steeds alleen maar af te vragen ‘Waarom ik?’.
Ik ben enthousiast over dit idee waarbij ik als dat kan graag een ondersteunende rol wil spelen. Een meer dan uitstekend initiatief verdient grote inzet ook van professionals.

  

Prof. Dr. Irma Verdonck – de Leeuw

Hoogleraar Psychosociale Oncologie en VUmc.

Geboren in Den Haag op 29 maart 1963.

Irma Verdonck is psycholoog en logopedist en doet sinds1997 inhet VUmc in Amsterdam onderzoek naar de kwaliteit van leven van patienten met kanker en hun dierbaren. In 2007 kreeg zij zelf de diagnose borstkanker en werd daarvoor tot begin 2008 behandeld middels chirurgie, bestraling en chemotherapie. Sinds 1 oktober 2009 is zij hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie van de VU. De bijzondere leerstoel ‘Leven met kanker’ is mede mogelijk gemaakt door de stichting Alpe d’Huzes, een succesvolle particuliere fondsenwerver, die met zesvoudige fietstochten op de Alpe d’Huez geld inzamelt voor kankeronderzoek. Irma is zelf ook 2 keer de berg opgefietst in 2009 en 2010.

Een belangrijke doelstelling in het werk van Irma Verdonck is om onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk om de zorg voor patienten met kanker en hun dierbaren te verbeteren. Naast zo’n honderd wetenschappelijk publicaties, heeft zij het systeem OncoQuest ontwikkeld waarmee de kwaliteit van leven in kaart kan worden gebracht en eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden onderkend. Momenteel wordt OncoQuest doorontwikkeld tot een landelijk toegankelijk web-based systeem: het OncoKompas.

“De Kikkeropfleurdoos is een uitstekend initiatief dat jeugdige patiënten en hun dierbaren kan helpen in de periode van diagnose en behandeling.”