De Stichting Kikkeropfleurdoos is op tal van fronten actief om de doos kosteloos te kunnen blijven aanbieden aan patiënten die recent de diagnose kanker hebben gekregen.

Naast activiteiten om voldoende financiële middelen te genereren, spant de Stichting Kikkeropfleurdoos zich in om de inhoud van de doos actueel te houden en deze in voldoende aantallen beschikbaar te hebben. Voorts zorgt het distributieconcept van Service Apotheek er met hun 380 vestigingen voor dat de doos op het juiste moment beschikbaar is om afgehaald te kunnen worden. En niet in de laatste plaats, de Kikkeropfleurdoos moet bekend worden gemaakt bij de doelgroep.

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld met advertenties in het Magazine Leef! dat in een oplage van 1,2 miljoen exemplaren verspreid wordt. Maar ook vragen wij via persberichten aandacht voor de Kikkeropfleurdoos. De nieuwste activiteit die wij op dit gebied momenteel voorbereiden, is het inschakelen van ziekenhuizen. Meer specifiek de afdelingen die contact hebben met onze doelgroep. Hierondeer leest u meer over deze actie.

Ambassadeurs van de Kikkeropfleurdoos
Oncologieverpleegkundigen zijn de meest aangewezen ziekenhuismedewerkers om medewerking te vragen. Zij hebben immers contact met patiënten die de diagnose kanker hebben gekregen en zij zijn bij uitstek degenen die de patiënt kunnen informeren over de Kikkeropfleurdoos.

Om de medewerkers van de ziekenhuizen hierbij te ondersteunen is een promotiedoosje ontwikkeld met daarin informatiekaartjes die de patiënt kan meenemen. Met de informatie op het kaartje kan de patiënt zelf op onze website het aanvraagformulier voor de Kikkeropfleurdoos uitprinten. Hiermee kan de doos kosteloos worden opgehaald bij een Service Apotheek, ook als de patiënt geen reguliere klant is bij deze apotheek. Het promotiedoosje kan worden geplaatst op de balie of in de patiënten ruimte.

 

De medewerkers kunnen de campagne extra ondersteunen door de patiënten te wijzen op de Kikkeropfleurdoos en het informatiekaartje en eventueel een gebruikersflyer en aanvraagkaart meegeven. Om aandacht te vestigen op de Kikkeropfleurdoos is een poster beschikbaar om op een geschikte plaats op te hangen.

Medewerking van Lions Club De Glazen Stad
In enkele bevriende ziekenhuizen heeft de Stichting Kikkeropfleurdoos al een promotiedoosje met kaartjes kunnen plaatsen. Maar om het aantal meewerkende ziekenhuizen te kunnen uitbreiden is extra mankracht nodig. Er is in ziekenhuisorganisaties vaak niet één specifieke afdeling Oncologie, maar in veel ziekenhuizen krijgen diverse afdelingen vanuit hun specifieke discipline met patiënten met kanker te maken, zoals de afdelingen Dermatalogie, Heelkunde, Hematologie, Maag-, Darm- en Leverziekten, Mammapoli, Oncologie en Urologie. Daar komt nog bij dat de ziekenhuisorganisaties onderling verschillen, zodat er geen blauwdruk bestaat over de te benaderen afdeling(en). Persoonlijk bezoek aan de juiste medewerkers in het ziekenhuis om onze actie toe te lichten is daarom van groot belang.

Via een match op Beursvloer Westland afgelopen najaar heeft Lions Club De Glazen Stad zich bereid verklaard een aantal van hun leden deze bezoeken te laten afleggen.

Op de bijeenkomst van de Lions Club de Glazen Stad op donderdag 15 mei hebben Marleen Reukema, voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos en Pea Boon de doosjes met kaartjes en ondersteunend materiaal overhandigd. Gewapend met deze informatieset gaan acht leden van de Lions Club komende tijd voor de Stichting Kikkeropfleurdoos op pad om de promotiedoosjes geplaatst te krijgen op de juiste afdelingen van ziekenhuizen in de Randstad.IMGP4084kaartje_voorkantv150508kaartje_voorkantOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij houden u via onze website op de hoogte van de voortgang van de campagne.

Met dank aan
Deze campagne kan niet worden gerealiseerd zonder hulp van onze partners en sponsors:

  • Roparun voor het sponsoren van drukwerk.
  • Lions Club De Glazen Stad voor het bezoeken van ziekenhuizen.
  • Zeefdrukkerij Triomf B.V. voor het ontwerp van het promotiedoosje en informatiekaartje.
  • Veendam+ drukkerij voor het met korting leveren van de doosjes met kaartjes.
  • De medewerkers van de ziekenhuizen waar de doosjes geplaatst gaan worden.

 

Lions Club brengt Kikkeropfleurdoos in ziekenhuizen – 16 mei 2014