Stichting Kikkeropfleurdoos steunt KWF SamenLoop voor Hoop Westland

20 mei 2011
Tijdens de SamenLoop voor Hoop in Wateringen op 28 en 29 mei 2011 is de Stichting Kikkeropfleurdoos samen met Medisch Training Centrum Move On uit Naaldwijk ook in een van de stand op het hoofdveld te vinden. De stichting is met de gratis verstrekking van een Kikkeropfleurdoos een steuntje in de rug voor mensen die met kanker worden geconfronteerd. “Wij dragen de SamenLoop voor Hoop een warm hart toe. Het is geweldig om te zien hoe men zich in het Westland en omstreken steeds weer inzet voor het goede doel,” zegt Marleen Reukema, voorzitter van de stichting en zelf (ex-)kankerpatiënt. Doel van de SamenLoop is stil te staan bij en steun te geven aan kankerpatiënten en hun naasten.

De patiënten en ex-patiënten staan centraal bij de SamenLoop. Teams zullen 24 uur wandelen om symbolisch een strijd aan te gaan zoals kankerpatiënten die aangaan tegen hun ziekte. Saamhorigheid staat centraal in dit evenement. “Een bijzonder ontroerend moment in dit 24-uurs programma vind ik de  kaarsenceremonie zaterdagavond om 23.00 uur waarbij in alle gesponsorde papieren zakken die langs de route staan een kaars is ontstoken. Een evenement als dit kan nooit goedmaken wat deze ziekte voor schade aanricht, maar helpt wel het verdriet erover te verwerken. De solidariteit die anderen hiermee tonen met de door kanker getroffen mensen doet je goed, ” weet Reukema.

“Daarom zullen we op deze dagen graag in onze Kikkeropfleur-stand samen met Move On op het hoofdveld uitleggen wat wij voor patiënten en hun naasten kunnen betekenen, in het bijzonder in de periode tussen diagnose en behandeling, maar ook daarna,” vertelt Elvire ten Berge-de Ridder, apotheker en bestuurslid van de stichting. “Bestuursleden en vrijwilligers zullen in de stand vertellen wat de stichting doet. De kikker uit ons logo springt ook rond om de stand van de stichting onder de aandacht te brengen. In onze stand verkopen wij onder andere de Kikkeropfleurdoos (zonder inhoud) voor € 10,-.

“De therapeuten van Move On (fysiotherapie en medisch trainingscentrum) zijn in de stand om tegen een geringe vergoeding bloeddruk of BMI te laten meten,” vertelt Astrid Barendse van Move On. Het zo opgehaalde geld is bestemd voor het KWF voor onderzoek naar kanker.

U kunt de stichting ook steunen door een bijdrage over te maken naar Stichting Kikkeropfleurdoos bankrekening 1202 63 297. Voor meer informatie of contact: www.kikkeropfleurdoos.nl .

Stichting Kikkeropfleurdoos steunt KWF SamenLoop voor Hoop Westland