NL DOET

20 maart 2010

Vrijdag  19 maart was het “Nederland doet het” dag, op die dag kan men spontaan vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. De leerlingen van het Flora College in Naaldwijk konden zich opgeven om verschillende werkzaamheden te doen voor die dag. De Stichting Kikkeropfleurdoos was door de school gebeld en had opgegeven bij de organisatie, dat wij een mooi inpakwerkje hadden liggen. Er moesten 350 pakketjes gemaakt worden voor landelijke verspreiding naar de Kring-apotheken. Voor  een dergelijk pakketje moesten er eerst folders afgeteld worden en brieven en een poster gevouwen worden.

Marleen Reukema, haar dochter Juliette en Henny Duijn waren er om negen uur ’s morgens mét alle materialen. Die werden naar een technisch lokaal gebracht. Daar werden enkele tafels schoongemaakt en per tafel de folders en brieven praktisch neergelegd.

Er was eerst wat teleurstelling bij de groep leerlingen, want ze dachten dat ze dozen moesten inpakken. Maar de jeugd heeft actief meegewerkt om alle pakketjes klaar te krijgen.  Het laatste uurtje werd besteed om alle pakketjes in een plastic envelop te doen.  De leerlingen hebben onder het inpakken verteld waarvoor zij opgeleid werden en hoorden voor het eerst van de Kikkeropfleurdoos. Marleen heeft een  Kikkeropfleurdoos laten zien en de bedoeling ervan uitgelegd. In de school vonden allerlei activiteiten plaats. In de hal stonden 40 oranje fietsen met voorop een krat met mooie bloemarrangementen erin. Later ging men ermee door Naaldwijk fietsen. Andere leerlingen hadden tafels gedekt voor een echte high-tea voor mensen die extra zorg nodig hebben. Alles gebakken en gekookt op school.

In de middag kwam ook staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de school bezoeken. Zij benadrukte het belang van deze NL DOET-dagen en prees het Westland voor de voortrekkersrol op de scholen op het gebied van de maatschappelijke stage. Door tussenkomst van wethouder Marga de Goeij-van der Klugt, lid van het Comité van Aanbeveling van de Kikkeropfleurdoos, is Marleen Reukema in de gelegenheid geweest de staatssecretaris uitleg te geven over ons initiatief en haar een doos mee te geven.

Wij hebben een leuke dag gehad en we willen hierbij het groepje leerlingen en de docenten, die ze begeleiden hartelijk bedanken voor hun assistentie.

NL DOET