Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich op de NLdoet-dagen in ‘het Schip’ in Hoek van Holland ingezet voor kankerpatiënten. Zij hebben voor hun NLdoet-klus flink de handen uit de mouwen gestoken om 450 pakketten samen te stellen met informatiemateriaal over de Kikkeropfleurdoos voor verspreiding in Service Apotheken. Deze organisatie is de vaste distributeur van de Kikkeropfleurdozen, die de Stichting Kikkeropfleurdoos kosteloos beschikbaar stelt aan kankerpatiënten.

nldoet2015-2nldoet2015-3

De vrijwilligers, waarvan de jongste 11 jaar was en de oudste 81, kwamen niet alleen uit Hoek van Holland maar ook uit de regio’s Delft, Rotterdam en Den Haag. Een grote groep van de Soroptimist International Club Naaldwijk – Westland schoot ook weer te hulp bij deze klus.”Fantastisch dat we weer op de medewerking van zo veel mensen kunnen rekenen!” reageert Marleen Reukema, voorzitter van de Stichting Kikkeropfleurdoos op de NLdoet-dag.

nldoet2015-4

De stichting wil een Kikkeropfleurdoos als steuntje in de rug voor mensen die recent de diagnose kanker hebben gekregen, kosteloos blijven aanbieden. Dagelijks gaan er dozen naar mensen die dat nodig hebben. Ook kankerpatiënten die geen vaste klant zijn bij een Service Apotheek kunnen daar met een ingevulde aanvraagkaart – te downloaden via de website – terecht om zo’n doos aan te vragen.

nldoet2015-1

Kom ook zelf in actie

De productie van een nieuwe editie van de Kikkeropfleurdoos wordt momenteel voorbereid. “Daar is weer geld voor nodig,” vertelt Henny Duijn-Visscher, bestuurslid en fondsenwerver van de stichting. “We hopen dat mensen die dit lezen en zich bij ons initiatief betrokken voelen, omdat zij zelf of een naaste te maken kregen met kanker, in actie willen komen door met school, collega’s, sportclub, muziekvereniging of hobbyclub een sponsoractie te houden. Het geld komt geheel ten goede aan het goede doel, want bestuur, vrijwilligers, ondernemers en andere organisaties werken allen belangeloos mee.”

Donaties: IBAN NL58 RABO 0120263297 t.n.v. Stichting Kikkeropfleurdoos

NLdoet-actie voor Kikkeropfleurdoos – 21 maart 2015