In de nieuwsbrief van januari 2018 informeerden wij u over onze pilot naar de behoefte aan een speciale Kinderopfleurdoos voor jonge kankerpatiënten van vijf tot tien jaar en hun ouders en/of verzorgers. Het idee voor deze pilot is mede ontstaan op verzoek van onze gebruikersgroep en (jeugd-)oncologieverpleegkundigen uit de praktijk. Door Stichting Kikkerfleurdoos werd vervolgens een kleine oplage Kinderopfleurdozen samengesteld om bij de pilot in te zetten.

Inmiddels zijn de Kinderopfleurdozen door de medewerkende ziekenhuizen aan jonge kankerpatiëntjes uitgereikt en kon eind januari de evaluatie worden gehouden met de ziekenhuismedewerkers. Daaruit kwam naar voren dat het team van oncoloog/kinderarts, kinderoncologie verpleegkundigen, pedagogisch medewerker en bezigheidstherapeut zeer positief is over de Kinderopfleurdoos, zowel over het deel van de inhoud dat voor de kinderen bestemd is als over de inhoud informatiemap, die bestemd is voor de ouders/verzorgers. Dit enthousiasme was mede gestoeld op de positieve reacties van ouders en kinderen na het overhandigen van de Kinderopfleurdoos. Enkele aandachtspunten en tips over de inhoud van de doos worden door de Stichting Kikkeropfleurdoos meegenomen om de Kinderopfleurdoos nog beter af te stemmen op de wensen van de patiëntjes en hun ouders/verzorgers.

Er wordt aan gewerkt om de Kinderopfleurdoos in mei 2018 te introduceren, waarbij ook  aandacht wordt besteed aan de distributie en de communicatie rondom de Kinderopfleurdoos.

Pilot Kinderopfleurdoos levert positieve reacties op – 31 januari 2018